„Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”

cze. 16, 2017 by

Ostatnie spotkanie z cyklu o sakramentach z o. Kamilem Paczkowskim OFM poświęcone było sakramentowi bierzmowania. W Kościele katolickim udzielany jest on z reguły osobom w wieku nastoletnim, podczas gdy w Kościele prawosławnym otrzymują go już niemowlęta (do V wieku praktykował

Wierny jak chrześcijanin

maj. 23, 2017 by

Ostatnie spotkanie z o. Leonardem Bieleckim poświęcone było wierności. Jej wzorem jest Maryja, która ani przez chwilę nie wystąpiła przeciwko Bogu i Jego woli. Jak nietrudno się domyślić, wagę wierności podkreśla Pismo Święte. W Ewangelii według św. Mateusza czytamy: „Będziecie w nienawiści

Miłość bliźniego okazywana w obliczu choroby

maj. 21, 2017 by

Spotkanie z lek. Maciejem Klimasińskim przybliżyło nas do zagadnienia towarzyszenia choremu. Wspieranie go w obliczu cierpienia (przybierającego postać także duchową) powinno polegać przede wszystkim na byciu blisko, tak aby ten mógł porozmawiać. Potrzeba rozmowy nie ogranicza się zatem tylko do kwestii

Czwarta Pieśń Sługi Pańskiego

kwi. 12, 2017 by

Tym razem na spotkaniu biblijnym rozważaliśmy fragment Starego Testamentu ułożony w VI w. przed Chrystusem przez nieznanego autora. Przypisywane Izajaszowi Cztery Pieśni zawierają proroczą wizję śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tekst podważa ówczesne przekonanie, że łaska Boga gwarantuje powodzenie w życiu doczesnym. Wywyższenie przez poniżenie

Spotkanie na temat antykoncepcji

kwi. 3, 2017 by

Na ostatnim spotkaniu gościliśmy o. Hieronima Stypę OFM, który tym razem opowiedział nam o antykoncepcji, która dziś wydaje się być niezwykle aktualnym tematem. Nauczanie Kościoła w jej zakresie jest jednoznaczne. W encyklice Casti Connubi czytamy: „(…) żadna nawet najpoważniejsza przyczyna nie może

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju

mar. 26, 2017 by

Kolejne spotkanie z o. Leonardem Bieleckim OFM było poświęcone pokojowi będącemu przedmiotem próśb już w Starym Testamencie: „Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach! Przez wzgląd na

//