Spotykamy siękażdy czwartek.
Rozpoczynamy Eucharystiąkościele pw. św. Franciszka Serafickiego
przy pl. Bernardyńskim o godzinie 18:00.
Bezpośrednio po niej udajemy się do salki przy klasztorze na formacyjną część spotkania,
która rozpoczyna się od modlitwy o 19:15.
Na koniec idziemy na integrację do kawiarni.

 

W ramach naszych czwartkowych spotkań możemy wyróżnić następujące FORMACJE:

  • Cykl duchowo-teologiczny pozwoli na uporządkowanie zagadnień teologicznych, które przybliżą zrozumienie historii zbawienia i znaczenia Eucharystii. Będziemy mówić o formach pielęgnowania duchowości w sposób przybliżający nas do Boga.
  • Cykl liturgiczny to cykl, w którym zarówno zgłębimy tematy dotyczące formy liturgii, jak i wgłębimy się w jej treść i istotę.
  • Cykl biblijny jest cyklem, w którym będziemy rzucać światło na to, co głosi Pismo Święte w tematach bliskich wspólnocie Kościoła. Poznamy również aspekty historyczne pojawiające się w księgach Pisma Świętego. Dodatkowo będziemy zgłębiać, w jaki sposób czytać Pismo Święte, by lepiej je rozumieć. 
  • Cykl franciszkański to okazja do pogłębienia naszego życia wewnętrznego w duchowości św. Franciszka z Asyżu. 
  • Cykl  o nauczaniu Kościoła to cykl, w ramach którego wgłębimy się w dokumenty Kościoła tak, aby przybliżyć jego naukę w istotnych tematach. W ramach tego cyklu poznamy też aspekty historyczne działalności Kościoła, które wpływały na jego kształtowanie i głoszoną naukę.
  • Cykl społeczno-rozwojowy daje możliwość rozwoju osobistego w kierunku relacyjnym. Podczas spotkań będziemy poruszać  również tematy dotyczące obszarów życia będących nieodłącznym elementem naszego codziennego funkcjonowania, jak praca czy finanse.
  • Spotkania dyskusyjne są szczególnie wyczekiwane przez tych, którzy sami chcieliby się wypowiedzieć i posłuchać opinii na najbardziej intrygujące tematy z zakresu społecznego, religijnego i światopoglądowego. Poruszamy bieżące zagadnienia, wokół których narastają kontrowersje i znaki zapytania, a dotychczas udzielone odpowiedzi bywają sprzeczne lub niejednoznaczne. Staramy się nie zatrzymywać na warstwie emocji, lecz docierać do sedna sprawy, analizując ją z różnych punktów widzenia.

Formacja duchowa

Swoją relację z Panem Bogiem pogłębiamy na wspólnej Eucharystii w każdy czwartek przed spotkaniem formacyjnym. Czas spędzony w salce rozpoczynamy śpiewanymi nieszporami, podczas których modlimy się za siebie wzajemnie. W pierwsze piątki miesiąca wraz z Duszpasterstwem Akademickim Plus organizujemy wspólną Adorację Najświętszego Sakramentu. Na początku października, w dniu, w którym przypada wspomnienia śmierci Świętego Franciszka, uczestniczymy w nabożeństwie Transitus. W Adwencie razem z DA Plus bierzemy udział w roratach akademickich z oprawą muzyczną zespołu Zebrani w dnia połowie, po których możemy posilić się podczas wspólnych śniadań w salce pod kościołem. Przed Bożym Narodzeniem pomagamy w budowie największej ruchomej szopki w Europie. W okresie Wielkiego Postu bierzemy udział w Akademickich Gorzkich Żalach i ich organizacji. W okresie Wielkiego Postu wyjeżdżamy na rekolekcje. Dbamy także o to, by na wyjeździe wakacyjnym i na jesiennym wyjeździe integracyjnym nie zabrakło wspólnej Mszy św. oraz czasu na modlitwę.

Latem odbywa się poznańska Piesza franciszkańska pielgrzymka wyciszenia na Jasną Górę, w której co roku bierze udział liczna reprezentacja nieustraszonych członków DPA Puls oraz naszego siostrzanego DA Plus.

Jako wspólnota staramy się również wzorem św. Franciszka nieść Ewangelię, Pokój i dobro ludziom wokół siebie. Pomagamy osobom starszym w ramach wolontariatu. Regularnie organizujemy też zbiórki dobroczynne.

 

Formacja wspólnotowa

Duszpasterstwo Postakademickie Puls to również wspólne wyjazdy, wyjścia i różne ciekawe przedsięwzięcia. W każdy czwartek po spotkaniu formacyjnym udajemy się na integrację do kawiarni. Oprócz tego w wolnym czasie wybieramy się oddolnie do teatru, opery lub kina, organizujemy wspólne wycieczki rowerowe, spacery, wypady na rolki lub na lodowisko, do kręgielni i w inne miejsca, w które poniosą nas nogi oraz inwencja twórcza.

Na początku każdego nowego roku duszpasterskiego organizujemy weekendowy jesienny wyjazd integracyjny, podczas którego mamy okazję trochę lepiej się poznać, a nowe osoby szybko mogą zapoznać się ze wspólnotą i poczuć się u nas jak w domu. Tradycją stały się również tygodniowe letnie wyjazdy wakacyjne, które później długo wspominamy. Na każdym z tych wyjazdów posługę duszpasterską i kapłańską zapewnia nam nasz duszpasterz. Oprócz tego w duszpasterstwie nie brakuje osób, które z radością biorą się za organizowanie oddolnych wyjazdów wszelkiej maści, z zagranicznymi włącznie.

Można powiedzieć, że jesteśmy do tańca i do różańca. Kilka razy w roku organizujemy potańcówki. Wiele osób miło wspomina nasze spotkania adwentowo-opłatkowe oraz wspólne kolędowanie po Bożym Narodzeniu. W czerwcu zamykamy naszą formację wspólnym grillem lub ogniskiem i potańcówką, a we wrześniu świętujemy urodziny DPA Puls.


Nasze spotkania formacyjne odbywają się od września do czerwca, ale w wakacje nie rezygnujemy ze możliwości wspólnego spędzania czasu. Czwartkowe spotkania po zakończeniu roku formacyjnego mają charakter integracyjny. Po wspólnej Mszy św. udajemy się na wszelakie ciekawe formy integracji – co tydzień wyłaniamy najfajniejszy sposób na spędzenie kolejnego czwartkowego letniego wieczoru.

//