Co Bóg złączył…

kwi. 28, 2017 by

Po mszy św. do drzwi zakrystii zapukała dziewczyna i zapytała: „Czy udzieli mi ksiądz ślubu?”. „Ależ nie mogę!” – obruszył się duchowny – „Istnieją co najmniej dwie przeszkody!”. Małżeństwo jest sakramentem, który udzielają sobie sami narzeczeni stojący na ślubnym kobiercu.

Alleluja!

kwi. 16, 2017 by

Święto Kapłanów – dziękujemy, że jesteście

kwi. 13, 2017 by

Wszystkim Kapłanom w dniu ich święta życzymy wielu łask i radości płynącej z kroczenia drogą niezwykłego powołania. Dziękujemy, że pozwalacie nam dotknąć samego Boga poprzez udzielanie sakramentów, poznać Go poprzez głoszenie słowa i doświadczyć Jego miłosierdzia poprzez długie godziny spędzone

Czwarta Pieśń Sługi Pańskiego

kwi. 12, 2017 by

Tym razem na spotkaniu biblijnym rozważaliśmy fragment Starego Testamentu ułożony w VI w. przed Chrystusem przez nieznanego autora. Przypisywane Izajaszowi Cztery Pieśni zawierają proroczą wizję śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tekst podważa ówczesne przekonanie, że łaska Boga gwarantuje powodzenie w życiu doczesnym. Wywyższenie przez poniżenie

Spotkanie na temat antykoncepcji

kwi. 3, 2017 by

Na ostatnim spotkaniu gościliśmy o. Hieronima Stypę OFM, który tym razem opowiedział nam o antykoncepcji, która dziś wydaje się być niezwykle aktualnym tematem. Nauczanie Kościoła w jej zakresie jest jednoznaczne. W encyklice Casti Connubi czytamy: „(…) żadna nawet najpoważniejsza przyczyna nie może

//