Wielkopostne zatrzymanie

mar. 29, 2017 by

„Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo” – modlił się święty Franciszek. Trzeci weekend marca spędziliśmy na rekolekcjach wielkopostnych

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju

mar. 26, 2017 by

Kolejne spotkanie z o. Leonardem Bieleckim OFM było poświęcone pokojowi będącemu przedmiotem próśb już w Starym Testamencie: „Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach! Przez wzgląd na

„To nie moja sprawa”

„To nie moja sprawa”

mar. 21, 2017 by

Na ostatnim spotkaniu dyskusyjnym zastanawialiśmy się nad społecznym wymiarem grzechu i nad grzechami cudzymi. Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, grzech jest wykroczeniem przeciwko rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu oraz brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do dóbr doczesnych. Współuczestnictwo

Czwartkowa niespodzianka :)

mar. 11, 2017 by

Na spotkaniu w miniony czwartek żeńską część naszego duszpasterstwa czekała wyjątkowo miła niespodzianka. Pięknie nakryte stoły, białe obrusy, świece i przygaszone światła a także pyszna kawa i herbata serwowana przez panów uczyniły wyjątkowym wieczór, który przypadał tuż po Dniu Kobiet.

Wyjść na pustynię

mar. 4, 2017 by

Podczas ostatniego spotkania biblijnego rozważaliśmy fragment Ewangelii według świętego Mateusza dotyczący kuszenia Jezusa na pustyni. Są to wydarzenia następujące zaraz po chrzcie w Jordanie, po nich rozpoczyna się działalność publiczna Jezusa. Po hebrajsku słowo „pustynia” oznacza „miejsce, z którego przemawia

Zło dobrem zwyciężaj

mar. 2, 2017 by

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy „Każde stworzenie posiada swoją własną dobroć i doskonałość”. Co to oznacza? Odpowiedzi na to pytanie staraliśmy się poszukać na ostatnim spotkaniu z o. Leonardem Bieleckim OFM poświęconemu właśnie dobroci. Dobroć to antidotum na zło. Należy się

//