Posted by on 12 kwietnia 2017

Tym razem na spotkaniu biblijnym rozważaliśmy fragment Starego Testamentu ułożony w VI w. przed Chrystusem przez nieznanego autora. Przypisywane Izajaszowi Cztery Pieśni zawierają proroczą wizję śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Tekst podważa ówczesne przekonanie, że łaska Boga gwarantuje powodzenie w życiu doczesnym. Wywyższenie przez poniżenie jest wręcz nie do przyjęcia. Poniżony Sługa może oznaczać również:

  • osobowość zbiorowa – lud Izraela lub tzw. resztę
  • znaczącą postać z przeszłości (np.: Jeremiasz),
  • jakąś postać z czasów współczesnych autorowi,
  • samego autora,
  • profetyczną zapowiedź wielkiej postaci w przyszłości.

Zmiana osoby mówiącego z „ja” na „my” zdaje się sugerować, jakoby misja Sługi dotyczyła także innych narodów, nie tylko Izraela. Z kolei drugi werset oddaje istotę całego wydarzenia: „w kim objawia się ramię Jahwe?” kryje pytanie o Jego moc. Wynika zatem z tego, że moc Boga objawia się w słabości Sługi.

Rozważanie tego tekstu stanowiło doskonałe wprowadzenie w tematykę Wielkiego Tygodnia, kiedy to przyglądamy się największemu wywyższeniu przez uniżenie.

Posted in: Bez Kategorii
//