„To nie moja sprawa”

„To nie moja sprawa”

mar. 21, 2017 by

Na ostatnim spotkaniu dyskusyjnym zastanawialiśmy się nad społecznym wymiarem grzechu i nad grzechami cudzymi. Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, grzech jest wykroczeniem przeciwko rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu oraz brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do dóbr doczesnych. Współuczestnictwo

Wyjść na pustynię

mar. 4, 2017 by

Podczas ostatniego spotkania biblijnego rozważaliśmy fragment Ewangelii według świętego Mateusza dotyczący kuszenia Jezusa na pustyni. Są to wydarzenia następujące zaraz po chrzcie w Jordanie, po nich rozpoczyna się działalność publiczna Jezusa. Po hebrajsku słowo „pustynia” oznacza „miejsce, z którego przemawia

Zło dobrem zwyciężaj

mar. 2, 2017 by

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy „Każde stworzenie posiada swoją własną dobroć i doskonałość”. Co to oznacza? Odpowiedzi na to pytanie staraliśmy się poszukać na ostatnim spotkaniu z o. Leonardem Bieleckim OFM poświęconemu właśnie dobroci. Dobroć to antidotum na zło. Należy się

Polecieć w kosmos

lut. 19, 2017 by

Na ostatnim spotkaniu gościliśmy Magdalenę Kolańską, psychologa i psychoterapeutkę, razem z którą przyglądaliśmy się mechanizmowi tworzenia relacji. Czynników decydujących o gotowości do wejścia w relację jest wiele. Czasem może być tak, że pełnienie jednej roli zajmuje nas do tego stopnia,

„(…) oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci”

lut. 12, 2017 by

Ostatnie spotkanie z cyklu traktującego o sakramentach poświęcone było sakramentowi małżeństwa. Jak wyjaśnił o. Kamil Paczkowski OFM, sakrament ten jest czymś innym niż samo małżeństwo. Małżeństwo jest bowiem związkiem doczesnym, którego zadania polegają na wzajemnej pomocy, przekazywaniu potomstwa i wychowywaniu

„Wy jesteście solą dla ziemi” (Mt 5, 13)

lut. 4, 2017 by

Za nami kolejne spotkanie biblijne. Jak zwykle rozważaliśmy fragment ewangelii przeznaczony na nadchodzącą niedzielę. Tym razem głównymi motywami występującymi w tekście były sól i światłość. Sól jest przyprawą chroniącą przed zepsuciem, a jednocześnie wydobywającą smak z potrawy. Czasownik posolić oznacza oczyścić,

//