Żywot św. Jana we freskach z wyspy Patmos

Żywot św. Jana we freskach z wyspy Patmos

lut. 23, 2022 by

Ostatnio naszym gościem był o. Justyn Berus OFM. Opowiadał nam, czego można dowiedzieć się o życiu św. Jana na podstawie fresków z wyspy Patmos. Spotkanie to odbyło się w ramach cyklu o Apokalipsie. Dowiedzieliśmy się, że oprócz tradycji i tego,

Trzeci świat bliski choć daleki

 Magdalena Szczepanik i Katarzyna Pałgan

lut. 3, 2022 by

Podczas ostatniego spotkania gościłyśmy Magdalenę Szczepaniak i Katarzynę Pałgan. Dziewczyny podzieliły się z nami doświadczeniem misyjnym, w którym wzięły udział w zeszłym roku w Tanzanii. Opowiedziały nam o technicznych aspektach misji, oraz o tym, jak wygląda życie codzienne rdzennych mieszkańców.

Modlitwa u św. Franciszka

o. Leonard Bielecki OFM

lut. 3, 2022 by

Nasze kolejne spotkanie z cyklu franciszkańskiego dotyczyło modlitwy i tego, jak ją rozumiał święty Franciszek. Naszym prelegentem był o. Leonard Bielecki. Każda modlitwa jest otwarciem się na działanie Boga. Wchodząc w modlitwę otwieramy swoje serce na łaskę współpracy z Bogiem,

//