Posted by on 28 kwietnia 2017

Po mszy św. do drzwi zakrystii zapukała dziewczyna i zapytała: „Czy udzieli mi ksiądz ślubu?”. „Ależ nie mogę!” – obruszył się duchowny – „Istnieją co najmniej dwie przeszkody!”. Małżeństwo jest sakramentem, który udzielają sobie sami narzeczeni stojący na ślubnym kobiercu. Kapłan jest tylko tym, w obecności którego zostaje zawarty sakrament.
 

Ja, powagą Kościoła Katolickiego, potwierdzam i błogosławię …

Na spotkaniu w miniony czwartek o. Kamil opowiedział nam, co może stanowić barierę do związania się przed dwoje ludzi węzłem małżeńskim. Kodeks Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego zakłada  12 przeszkód, a wśród nich figurują m.in.: wiek, święcenia, inne wyznanie, złożone wcześniej śluby czystości, a także uprowadzenie, powinowactwo, czy też pokrewieństwo wynikające z adopcji. Kościoły wschodnie uwzględniają jeszcze trzynastą przeszkodę, jaką jest pokrewieństwo duchowe (czyli relacja między chrzestnym a osobą chrzczoną).

Czy po długim czasie od zaginięcia współmałżonka można uznać ślub za nieważny? Dlaczego kobieta po śmierci męża może poślubić jego brata, lecz nie pasierba? Czy teściowa może starać się o unieważnienie małżeństwa swojego syna? Te i wiele innych pytań mogliśmy zadać o. Kamilowi. Dowiedzieliśmy się również, jakie są warunki uznania małżeństwa za nieważne. Po pierwsze, należy udowodnić, że przeszkoda istniała już przed stanięciem na ślubnym kobiercu. Po drugie, o unieważnienie mogą starać się tylko małżonkowie, co wyklucza interwencję teściowej.

Po unieważnieniu jeden ze współmałżonków uznawany jest na ogół za „winnego”. Udowodnione zostaje mu zatajenie przed drugą osobą istnienia ważnej bariery i nie ujawnienie prawdy o swojej sytuacji. Druga „strona” może natomiast, w świetle prawa Bożego, wejść w kolejny związek małżeński.

Co z żonami Salomona?

  „Salomon kochał wiele żon obcego pochodzenia: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki, Chittytki (…). Miał siedemset żon książęcego pochodzenia i trzysta nałożnic” (Krl 11,1-3). Jak wytłumaczyć w tym świetle, że obecnie jedną z przeszkód do udzielenia ślubu jest zawarty wcześniej sakrament małżeństwa (o ile nie został on unieważniony)? Prawo cywilne dopuszcza ponowne wejście w związek małżeński, lecz prawo Boskie mówi, że człowiek może udzielić ważnego ślubu tylko raz. Wyjaśnia to Jezus na kartach Ewangelii wg św. Marka (10, 2-12):

„Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.

Posted in: Bez Kategorii
//