Zakończenie roku, Serdeczna Osada 22-25.06.2023

//