Posted by on 3 grudnia 2019

Na zeszłotygodniowym spotkaniu zgłębialiśmy kolejny fragment Credo – wyznania wiary. Temat jest wielowątkowy, ale o. Leonard doskonale go rozwinął, co stało się inspiracją do dalszych pytań i rozważań. Poniżej kilka myśli ze spotkania.

W Bogu każdy przymiot stanowi, tworzy naturę Boga oraz określa Go, np. Bóg jest Miłosierdziem, Dobrem, Miłością, itd.

Przymiotów Boga jest wiele, ale wszystkie określają Go w całości, dlatego trudno wyznaczyć najważniejszy. Przykładowe przymioty: Dobroć, Nieskończoność, Najwyższe myślenie, Samoistność pełni istnienia, Niezłożoność, Niezmienność, Wieczność, Niezmierzalność i wszechobecność, Jedność i jedyność, Pełnia prawdy, Najwyższe dobro.

Wiedza Boga jest absolutnie najpełniejsza i najdoskonalsza. Bóg nigdy nie chce zła moralnego stworzeń, a jedynie może do niego dopuścić. Wówczas jest to czyn niezgody z wolą Boga, czyli grzech. Bóg nie pragnie zła fizycznego, choć może je wykorzystać dla dobra moralnego.

Sposoby poznania Boga dzielimy na dwie grupy. Pierwsze to poznanie naturalne, a składa się na nie dyskurs oraz intuicja. Drugie to poznanie nadprzyrodzone, a więc wiara, mistyka, eschatologia.

Posted in: Bez Kategorii
//