Posted by on 26 listopada 2019

Za nami pierwsze spotkanie dyskusyjne w nowym roku formacyjnym, a prowadzili je Marek Helak, Jakub Dekier i kilkoro moderatorów. Tematem spotkania były sakramenty, a w szczególności to, jak są one postrzegane przez ludzi do nich przystępujących.

Tym razem spotkanie przybrało inną formułę. Po krótkim wprowadzeniu na temat reguł dyskusji, podzieliliśmy się na kilkuosobowe grupy. W każdej z nich nad przebiegiem dyskusji czuwał moderator. Grupa po wybraniu jednej z zaproponowanych tez, miała za zadanie wcielić się w role broniących i kwestionujących zaproponowane stwierdzenia. W toku dyskusji zastanawialiśmy się między innymi nad tym: czy warto chrzcić dzieci zamiast czekać aż samo świadomie wybierze swoją wiarę, czy koniecznym jest by w sakramencie spowiedzi pośredniczył ksiądz albo czy ślub cywilny nie jest „bezpieczniejszą opcją” od ślubu kościelnego. Taka forma dyskusji miała na celu pomóc w lepszym zrozumieniu osób niezaangażowanych w życie Kościoła, a jednocześnie pomogła nam sformułować argumenty wobec pojawiających się wątpliwości. To z kolei stanowiło krok w kierunku treningu apologii wiary katolickiej.

Po przeprowadzeniu dyskusji w małych grupkach i podzieleniu się własnymi spostrzeżeniami na temat przystępowania do sakramentów, dyskusja przeniosła się na forum ogólne. Była to okazja do skonfrontowania wypracowanych stanowisk i podjęcia wspólnej rozmowy, odpierając tym razem argumenty przedstawiane przez prowadzących spotkanie.

Posted in: Bez Kategorii
//