Posted by on 29 października 2019

„Credo” – wyznanie wiary, za nami już drugie spotkanie z cyklu katechetycznego, które prowadził nasz duszpasterz o. Leonard Bielecki.

Ojciec zaczął od przytoczenia dowodów historycznych na istnienie Jezusa. W ten sposób pokazał, że nie był On tylko ideą chrześcijańską, ale postacią historyczną. Następnie przypomnieliśmy sobie co oznacza „Mesjasz”. Pozwoliło to nam spojrzeć w szerszym kontekście na historię i okoliczności myślenia o Pomazańcu. Kolejne zagadnienie dotyczyło boskiej i ludzkiej natury Chrystusa. Rozmawialiśmy również o tym, w jaki sposób istniały one w osobie Jezusa.

Finalny punkt spotkania odnosił się do ostatnich godzin życia Jezusa, a w tym do medycznego opisu męki Zbawiciela oraz sposobu Jego pochówku i miejsca spoczynku.

Już czekamy na kolejne spotkanie z tego cyklu. Dzięki głębszej analizie wyznania wiary, nasze „Credo” nie jest już takie samo.

Posted in: Bez Kategorii
//