Posted by on 27 kwietnia 2020

Pięcioksiąg to, jak sama nazwa wskazuje, pięć ksiąg Starego Testamentu: Rodzaju, Wyjścia, Liczb, Kapłańska, Powtórzonego Prawa. Żydzi na wspomniane księgi mówią Tora, tzn. Prawo. Dlaczego tak jest, skoro księgi te zawierają liczne opowiadania?

Prawo zawarte w Pięcioksięgu to Dziesięć Przykazań Bożych uzupełnionych o trzy bloki prawne. Należą do nich: Kodeks Przymierza, Kodeks deuteronomiczny, Prawo Świętości. Występujące tu opowiadania stanowią wyjaśnienie prawa oraz jego praktyczne ujęcie.
Warto zwrócić uwagę, że pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju zawierają opis stworzenia świata, a w późniejszych czytamy o początkach narodu izraelskiego. Z kolei w pozostałych czterech księgach główną postacią jest Mojżesz oraz Naród wybrany, który zmierza ku ziemi obiecanej – Kanaan.

Na koniec spotkania o. Jakub dokładnie wyjaśnił nam opis stworzenia świata, co pozwoliło nam spojrzeć na ten fragment w szerszym kontekście. Kolejne spotkanie zostanie poświęcone stworzeniu człowieka.

Posted in: Bez Kategorii
//