Posted by on 11 marca 2019

Na kolejnym spotkaniu z cyklu franciszkańskiego prowadzonym przez o. Leonarda Bieleckiego OFM przyglądaliśmy się pojęciu wspólnoty. Mieliśmy szansę zobaczyć, jak wpisuje się ono w duchowość Biedaczyny z Asyżu oraz jaki wpływ ma jego interpretacja na charakter wspólnot chrześcijańskich.

Jak podkreśla ks. M. Pindelski SP, wspólnotę charakteryzuje dar z siebie składany przez jej członków. Największym darem jest wolność i zaangażowanie całego człowieka. Chodzi tu o częściowe podporządkowanie własnej wolności dobru, które chce się osiągnąć razem ze wspólnotą. W celu osiągnięcia tego dobra ważne jest spędzanie czasu wśród jej członków.

Święty Franciszek bardzo dużą wagę przykłada do wspólnoty. Swoich towarzyszy nazywa wręcz braćmi. Co więcej, jest świadomy tego, że to Bóg ich mu wybrał. Wspólnota zawiązana wokół świętego Franciszka doskonale pokazywała, co oznacza dar z siebie. Uczy szacunku, jaki powinno się sobie okazywać.

Czy potrafimy stworzyć wspólnotę na miarę braterstwa świętego Franciszka?

Posted in: Bez Kategorii
//