Posted by on 18 stycznia 2017

Ostatnie spotkanie dyskusyjne stanowiło okazję do refleksji nad tym, czy Polska jest państwem wyznaniowym, laickim czy neutralnym światopoglądowo. Skłoniły nas do tego rozgrywające się niedawno w kraju wydarzenia, związane m. in. z próbą zaostrzenia prawa aborcyjnego,

Państwo laickie ma charakter ściśle świecki i jest w nim wyraźny rozdział Kościoła od państwa.

W takim kraju obywatelom gwarantuje się wolność i niezależność wyznaniową oraz swobodę praktyk religijnych. Z reguły panuje tutaj powszechna laickość stosunków społecznych.

Państwo wyznaniowe jest przeciwieństwem państwa świeckiego. W państwie wyznaniowym dominująca religia stanowi podstawę prawa i reguluje kształt systemu politycznego. W państwie świeckim wszystkie religie uznane są za sprawę prywatną obywateli.

Jak twierdzi Jerzy Wiatr, nie są to antagonizmy, ale części kontinuum – mało jest państw wyłącznie o charakterze wyznaniowym czy laickim.

Istnieje również pojęcie neutralności światopoglądowej państwa, gdzie państwo nie popiera ani nie preferuje żadnych orientacji filozoficznych i światopoglądowych oraz zapewnia wolność sumienia i swobodę kultu religijnego.

Według wyżej wspomnianego Jerzego Wiatra, Polska, mimo kilku odstępstw, nie narusza rozdziału Kościoła od państwa. A tak naprawdę nie naruszają ich obywatele, którzy postępują w zgodzie z własnym sumieniem, choćby je sumieniem nie nazywali. A przecież chyba o to chodzi najbardziej.

Posted in: Bez Kategorii
//