Posted by on 10 grudnia 2015

Czy wiedzieliście, że pomimo tego, że św. Marek dobrze nie znał greki, napisał Ewangelię w tym języku? Może dlatego Ewangelia św. Marka jest najkrótszą z czterech Ewangelii. Nie znajdziemy tam mów Jezusa. Św. Marek skupiał się na Jego czynach. Istotą tej Ewangelii było pokazanie, że Jezus jest Synem Bożym. Tej oraz wielu innych ciekawych informacji dowiedzieliśmy się podczas spotkania z o. Jakubem.

Żydzi widzieli w Jezusie Mesjasza, który ich wyswobodzi spod jarzma okupacji. Nawet apostołowie myśleli tak na początku. Bóg miał inny plan i edukuje ludzi powoli. Apostołowie przestawili później swoje myślenie. O. Jakub przyrównał to niezrozumienie Jezusa przez apostołów do sytuacji, w których my mamy wykrzywione rozumienie chrześcijaństwa, np. ślepą pochwałę cierpienia.

Ewangelię św. Marka możemy podzielić na dwie części. W pierwszej apostołowie nie wiedzieli kim jest Jezus, ale Mu ufali. W drugiej części już tę wiedzę mieli, bo Jezus ich wyedukował, jednak wciąż tego nie rozumieli.

Posted in: Bez Kategorii
//