Posted by on 30 stycznia 2014

Z patriotyczną postawą nieodłącznie związana jest świadomość historyczna, której kształtowanie wymaga poznania zarówno życiorysów łatwych do określenia mianem bohaterskich bądź haniebnych, jak i tych nie dających się poddać jednoznacznej ocenie. XX wiek to czas trudny i pełen niedopowiedzeń, okres najkrwawszych wojen i najbardziej zbrodniczych totalitaryzmów, a zarazem walki o wolność tak narodów, jak i jednostek. Dzięki ostatniemu spotkaniu mogliśmy zapoznać się z sylwetką stanowiącą doskonałą ilustracje tego, z jak przewrotną epoką mieliśmy do czynienia – pułkownika Ryszarda Kuklińskiego (1930 – 2004).

Po tym, gdy w wieku siedemnastu lat wstąpił on w roku 1946 do Oficerskiej Szkoły Piechoty we Wrocławiu, przez ponad ćwierćwiecze, sprawnie piął się po szczeblach kariery w szeregach Ludowego Wojska Polskiego, zdobywając ostatecznie stopień pułkownika i stanowisko zastępcy generała, a następnie zostając agentem wywiadu radzieckiego. Punktem przełomowym jego życiorysu jest nawiązanie współpracy z amerykańskim CIA podczas pobytu na zachodzie w roku 1972 – do dziś przez wielu postrzegane jako złamanie przysięgi wojskowej i zdrada. Jakkolwiek oceniać działania Kuklińskiego i ich efektów, jego samego doprowadziły one ostatecznie do zagrożenia dekonspiracją. Chcąc ratować życie własne oraz swojej rodziny, zmuszony został do opuszczenia ojczystej ziemi. Od 1981 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie w tragicznych okolicznościach stracił dwójkę synów. W 1984 roku zaocznie skazany został na karę śmierci przez sąd wojskowy w Warszawie, którą w 1990 roku zamieniono na 25 lat więzienia. W 1995 roku podjęto decyzję o rehabilitacji Ryszarda Kuklińskiego, co według niektórych źródeł stanowiło jeden z warunków wejścia Polski do NATO. Jego życie zakończyło się na obczyźnie 11. lutego 2004 roku. Do tej pory toczą się spory na temat oceny jego postawy, stojące pod znakiem pytania : Bohater czy zdrajca?

Na kartach książek pojawia się wiele kontrowersji dotyczących tej postaci, w związku z którymi, by podjąć jakąkolwiek próbę oceny, niezbędne jest głębsze zapoznanie się z historią życia pułkownika w oparciu o bezstronne źródła. Rzeczą pewną jest, że jego życie było szeregiem trudnych decyzji, które rzutowały zarówno na losy jego własne, jak i na losy Polski. A jak z naszego spotkania wynikło, u ich podstaw leżało wyłącznie dobro ukochanej ojczyzny i jej obywateli.

 

Posted in: Bez Kategorii
//