Posted by on 17 listopada 2021

Ojciec Leonard omówił na spotkaniu rolę posłuszeństwa w spuściźnie świętego Franciszka. Wzorem posłuszeństwa jest sam Jezus Chrystus. W dużym skrócie, ślub posłuszeństwa polega na podporządkowaniu nie tylko przełożonym, ale też pewnemu stylowi życia, normom przyjmowanym za swoje. Prelegent omówił też rolę przełożonych. W posłuszeństwie wyraża się zgoda i gotowość na przyjęcie woli Bożej w życiu. Dla świętego Franciszka jasne było, że posłuszeństwo Kościołowi i Jego nauczaniu prowadzi do zbawienia.

Posted in: Bez Kategorii
//