Posted by on 21 listopada 2013

 

Nasze ostatnie czwartkowe spotkanie było niewątpliwie bodźcem dla każdego z nas, aby choć na chwilę zatrzymać się nad tematem wiary.

Czym właściwie jest wiara? Czy moja wiara to tylko moja sprawa? Jaką rolę w wierze pełni Jezus? Jaka jest wzajemna relacja uczynków oraz wiary? Odpowiedź na te, jak i na wiele innych pytań, mogliśmy znaleźć dzięki Juliuszowi, który temat wiary przedstawił nam w oparciu o List Apostolski Benedykta XVI „Porta Fidei”, Encyklikę Lumen Fidei, „Jezusa z Nazaretu” Benedykta XVI (t.1) oraz „Fides et ratio” Jana Pawła II.

Kończy się Rok Wiary, zatem była to doskonała sposobność, aby w ten sposób go podsumować, a ponadto uświadomić sobie, że o naszą wiarę powinniśmy stale dbać. Podejmując każdego kolejnego dnia pewien trud pogłębiania wiedzy na temat wiary, a przez to sprawiać, że będzie coraz bardziej świadoma i dojrzała, pamiętając również, że wiara to nie tylko nasza prywatna sprawa, ale że naszym zadaniem jest dzielenie się nią z ludźmi obok nas, tak by była ona światłem rozjaśniającym nasze życie.

 

Posted in: Bez Kategorii
//