Posted by on 3 grudnia 2017

Sakrament święceń – a nie, jak błędnie mówi się „kapłaństwa” – jest sakramentem w służbie Kościoła. Słowo kapłan jest pojęciem dużo szerszym – obejmuje zarówno prezbitera, jak i biskupa.

Pierwszym z trzech stopni sakramentu jest diakonat, który może być przejściowy lub stały. Diakon jest powołany do służby i głoszenia Ewangelii i związany z biskupem. Co ciekawe, diakonem stałym – to znaczy osobą, która nie decyduje się na przygotowanie do prezbiteratu – może być żonaty mężczyzna.

Rewolucja posoborowa
Obecna droga do uzyskania święceń wygląda zupełnie inaczej niż w połowie ubiegłego wieku. Zmiany w tym obszarze dokonały się na Soborze Watykańskim II. Wcześniej osoba powołana do kapłaństwa musiała przejść dłuższą drogę, to znaczy uzyskać niższe stopnie święceń: ostiariatu, lektoratu, egzorcystatu, akolitatu i subdiakonatu. Kim był ostiariusz? Pilnował bramy do świątyni, a także… dzwonił na rozpoczęcie nabożeństwa. W praktyce więc często stopnie te nabywano w krótkim odstępie czasu. Papież Paweł VI pozostawił posługę lektoratu i akolitatu, odtąd nie zarezerwowane wyłącznie dla przyszłych księży.

Ksiądz z rodziną?
Dużo kontrowersji i pytań wywołała sprawa celibatu. Jak wyjaśnił o. Kamil Paczkowski, bezżenność kapłanów jest z ustanowienia ludzkiego, a nie boskiego. Dlatego też nie można wykluczyć, czy za kilkadziesiąt lat nie będzie dopuszczona możliwość zakładania rodzin przez księży… Tymczasem co w przypadku kapłanów, którzy „zrzucają sutannę”? Nigdy nie przestaną nimi być, ponieważ tak jak w przypadku chrztu, sakrament święceń wyciska w duszy niezatarte piętno. W sytuacji realnego zagrożenia życia mogą udzielić ważnej spowiedzi. Jeśli pragną, mogą ubiegać się o udzielenie dyspensy od celibatu, by móc na nowo w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła. Pamiętajmy, że łatwo jest ocenić księdza, który podejmuje decyzję o odejściu od posługi, ale często wiąże się to z ludzkim dramatem.

Przeszkody na drodze do kapłaństwa
Kandydat na księdza musi spełniać kilka wymogów. Przede wszystkim wyświęcony może zostać tylko ochrzczony mężczyzna. Kościół Katolicki zakorzenia swoją tradycję w powołaniu apostołów. Każdy ksiądz został wyświęcony przez biskupa, który to został wyświęcony przez innego biskupa i tak dalej… aż do jednego z apostołów. Archiwa watykańskie pozwalają na zdobycie wiedzy, od którego z dwunastu „wywodzi” się dany prezbiter!

Jeśli chodzi o wiek który pozwala na przyjęcie święceń, to przyjmuje się 23 lata w przypadku diakonatu i 25 do prezbiteratu. Obecnie mniej restrykcyjnie niż kiedyś podchodzi się do kwestii warunków fizycznych czy pochodzenia. Dawniej przeszkodą mogłoby stać się brak palca u jednej ręki czy fakt narodzin ze związku pozamałżeńskiego.

Takich mamy księży…
…jakich sobie wymodlimy, jak głosi powiedzenie. Może więc zanim następnym razem skrytykujemy nudne kazanie, pomódlmy się za naszego duszpasterza.

Posted in: Bez Kategorii
//