Posted by on 25 marca 2022

Spotkanie, które odbyło się 3.03 było inne niż dotychczas. Miało formę wykładu, po którym był panel dyskusyjny. Nasz duszpasterz wprowadził nas w rozumienie ciszy w kontekście wiary, czemu przyświecały słowa „Usiądzie tutaj, a Ja odejdę tam, aby się modlić” (Mt 26,36). Mogliśmy wysłuchać krótkiego wykładu o modlitwie, z uwzględnieniem modlitwy kontemplacyjnej. Po wprowadzeniu był czas na dyskusję, która przybrała formę dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami.

Posted in: Bez Kategorii
//