Posted by on 8 lutego 2020

Podczas spotkania o. dr Ernest Siekierka OFM wyjaśnił nam różnice pomiędzy spowiedzią świętą a kierownictwem duchowym oraz czym to kierownictwo właściwie jest.

Jeśli ktoś, pragnie stałego wzrostu duchowego to szuka osoby, która będzie dla niego przewodnikiem na ścieżkach wiary oraz otoczy ją duchowym ojcostwem. Taką właśnie osobą jest kierownik duchowy.

Kierownikiem duchowym może zostać kapłan, który jest dla nas autorytetem moralnym. Duchowym przewodnikiem może zostać osoba świecka o następujących cechach: dąży do świętości, posiada duchową pokorę oraz wiedzę z zakresu psychologii i nauczania Kościoła.

Rolą kierownika jest pokazywać duchową drogę, zwracać uwagę na wszelkie zagrożenia, a także piękne rzeczy, które możemy napotkać podczas duchowego rozwoju. Osoba, która chce być kierowana powinna być szczera i posłuszna wobec swojego kierownika, a podczas podejmowanych działaniach wytrwała i dyskretna.

Zaleca się korzystać z porad kierownika duchowego systematycznie – średnio co miesiąc i tak długo, jak to jest konieczne.

Posted in: Bez Kategorii
//