Posted by on 1 lipca 2020

Za nami ostatnie spotkanie formacyjne w tym roku duszpasterskim. Spotkanie prowadził nasz duszpasterz o. Leonard Bielecki OFM na temat „Grzech a pokusa”.

Pokusa nie jest grzechem. Z grzechem mamy do czynienia wówczas, gdy jest czyn lub intencja. Pokusa jest pewną korzyścią, którą diabeł przedstawia nam przez wyobrażenia, wizje, pragnienia. Często możemy doświadczyć spersonalizowanych pokus, które zniekształcają nasze mocne strony.

Warto pamiętać, że nasze myśli zna tylko Pan Bóg, z kolei diabeł wnioskuje na podstawie tego co widzi – naszych reakcji, zachowań. Uleganie małej pokusie może prowadzić do grzechu w przyszłości – powoli przesuwamy granicę i nawet nie zauważamy, jak pojawia się grzech. Małe pokusy mogą stanowić większe zagrożenie, ponieważ nie od razu je rozpoznajemy i „rozmywają się granice naszego sumienia”.

Pokusa często jawi się, jako coś dobrego. Dlatego z pokusą trzeba krótko: nie możemy poświęcać czasu szatanowi.

Posted in: Bez Kategorii
//