Posted by on 28 września 2020

Ojciec prof. dr hab. Adam Sikora OFM wprowadził nas i wyjaśnił głębię myśli przedstawionych w Ewangelii św. Jana. Przedstawił nam cel przyświecający autorowi – uczniowi, którego Jezus umiłował – oraz strukturę czwartej ewangelii. Wyjaśnił podział na wstęp („Na początku było Słowo…”), księgę znaków (rozdziały 2-12) oraz część pasyjno-paschalną (od rozdziału 13 do końca).

Zwrócił naszą uwagę na fakt, że Jan jako jedyny z uczniów dotarł za Jezusem aż pod krzyż, gdzie usłyszał od niego znamienne słowa: oto Matka Twoja. Dowiedzieliśmy się także, w jaki sposób ewangelia Janowa była odczytywana przez wieki. Co ciekawe, w Ewangelii tej nie ma fragmentu o ustanowieniu Eucharystii – za to w rozdziale 6. znajdziemy fragment mówiący o spożywaniu Ciała Jezusa. Ojciec Adam wyjaśnił nam także różnice między redaktorem a autorem ewangelii oraz omówił różnice miedzy ewangelią św. Jana a ewangeliami synoptycznymi.

Dowiedzieliśmy się, że TYLKO Jan nazywa Ducha Świętego Parakletem. Wiara u Jana to odpowiedź na Boże objawienie. Pod koniec spotkania mieliśmy okazję zadać naszemu Prelegentowi pytania. Po zakończeniu spotkania udaliśmy się na integrację.

Posted in: Bez Kategorii
//