Posted by on 20 kwietnia 2021

Prelegent na początku przybliżył nam postać świętego Mateusza. Zwrócił naszą uwagę na sposób, w jaki wykonywany przez niego zawód wpłynął na sposób opisania zdarzeń zawartych w jego Ewangelii.

Dowiedzieliśmy się także kiedy i gdzie ona powstała oraz dlaczego jest pierwszą z czterech w kolejności w Piśmie Świętym, a także w jakim języku została napisana. Ojciec Justyn powiedział także do kogo ta Ewangelia była pierwotnie skierowana. W Ewangelii mateuszowej mocny akcent stawiany jest na prymat świętego Piotra – to, że ma być skałą, na której będzie zbudowany Kościół. Ewangelia ta mocno podkreśla także wypełnienie się pism Starego Testamentu w kontekście obietnicy przyjścia Mesjasza.

Ojciec omówił także 5 mów zawartych w tej Ewangelii. Mówi się także, że Ewangelia św. Mateusza podzielona jest na 3 części. Najważniejsze jednak jest to, by nie traktować jej tylko jako księgi historycznej – opisu życiorysu, a możliwość spotkania i poznania Boga.

Posted in: Bez Kategorii
//