Posted by on 13 października 2016

Na pytanie: „Kim jest Duch Święty?” z pewnością otrzymamy odpowiedź: „trzecią osobą Trójcy Świętej”. Chciałoby się wtedy zapytać: „no dobrze, czyli właściwie kim?”. Na ostatnim spotkaniu o. Leonard Belecki przybliżył nam naturę Ducha Świętego oraz objaśnił istotę Jego owoców i darów.

Relacja z Duchem Świętym może wydawać się trudniejsza niż z Synem Bożym, gdyż Duch daje się rozpoznać w formie działania, podczas gdy Jezus objawił się nam jako człowiek. Wierzymy jednak, że osoby Trójcy Świętej łączy jedna natura, w związku z czym co czyni Duch, czyni Ojciec i Syn.

Ducha Świętego można określić jako uosobienie miłości pomiędzy Ojcem a Synem. To właśnie dzięki niemu, poprzez chrzest, nasza relacja do Boga Ojca i Syna przypomina tę pomiędzy Duchem a Ojcem i Synem. Przez to stajemy się niejako identycznym uosobieniem miłości.

Miłość jest też jednym z owoców Ducha Świętego, które zgodnie z definicją Katechizmu Kościoła Katolickiego są „doskonałościami, które On w nas kształtuje jako pierwociny wiecznej chwały”. Ich otrzymanie jest możliwe dzięki wykorzystaniu Jego darów – „trwałych dyspozycji, które czynią człowieka uległym, by iść za poruszeniami Ducha Świętego”.

Spotkanie pokazało, że to właśnie Duch Święty umożliwia wejście w relację z dwiema pozostałymi osobami Trójcy Świętej.

Posted in: Bez Kategorii
//