Posted by on 18 listopada 2023

Do reformy liturgicznej dokonanej przez Pawła VI w Kościele w obrządku łacińskim obowiązywał ryt rzymski określony mszałem Piusa V (ze zmianami dokonanymi przez Jana XXIII), a sięgający tradycji IV wieku. W 1969 r. dotychczasowy ryt zastąpiono nowym (tzw. Novus Ordo Missæ). Jan Paweł II zezwolił pod pewnymi warunkami na powrót do dawnego rytu, Benedykt XVI tę możliwość poszerzył, nazywając dawny ryt nadzwyczajną formą rytu rzymskiego. Franciszek w 2021 r. ponownie ograniczył możliwość sprawowania tej liturgii, znosząc podział na formy zwyczajną i nadzwyczajną. Dlaczego stary ryt rzymski budzi tyle emocji? Dlaczego został zmieniony? Czym różni się współczesna msza od tej sprawowanej do 1969 roku? Czy obie formy mogą ze sobą współistnieć? Na te pytania 12 października odpowiadał nam nasz gość, ks. Wojciech Nowicki – prezbiter archidiecezji poznańskiej, politolog, teolog, redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego” i Radia Emaus, duszpasterz dziennikarzy, odpowiedzialny za Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Archidiecezji Poznańskiej.

Posted in: Bez Kategorii
//