Posted by on 2 czerwca 2016

W gronie naszego Duszpasterstwa odbyło się drugie spotkanie z Panem Dariuszem Hybel. W ramach tego krótkiego cyklu staraliśmy się omówić idę bogacenia się w perspektywie wiary. Drugie spotkanie poświęcone było spojrzeniu na postacie Biblijne oraz grono świętych, którym ogrom bogactwa nie przeszkadzał w dążeniu do świętości. Pan Dariusz zaznaczał, że często zapomina się o tych aspektach biblijnych, a nad wyraz często przytacza się historię młodzieńca który po rozmowie z Jezusem odchodzi zasmucony, nie będąc w stanie porzucić swojego przywiązania do majątku ziemskiego.

Pierwszym przykładem był Abraham, człowiek bogaty. Swój majątek wykorzystał do zakupu ziemi, która w tamtych czasach było synonimem własnej tożsamości. Abraham, mimo posiadanych dóbr materialnych, nie utracił zaufania do Boga. Gotów był poświęcić swojego syna, czyli wartość znacznie większą niż cała jego majętność.

Nie brak również odpowiednich przykładów z Nowego Testamentu. Celnik Zacheusz z racji pozycji w społeczeństwie był bardzo majętny. Wystawił się jednak w sensie społecznym na pośmiewisko, wchodząc na drzewo bo dotrzeć do Jezusa. Gest ten jest jednak doceniony i nagrodzony.

Kolejną postacią jest Setnik. Jest to przykład człowieka, który dzięki swojemu bogactwu przyczynia się do pozytywnych zmian w społeczeństwie. Wybudował świątynie żydowską, dbał o swoich ludzi – był człowiekiem szlachetnym. Można przywołać jeszcze inne liczne kolejne przykłady: trzej Królowie, Józef z Arymatei czy Nikodem z Sanhedrynu. Ciekawym spostrzeżeniem jest też to, kto mógł być odpowiedzialny za utrzymywanie finansowe misji Jezusa. Jedną z kobiet, która towarzyszyła mu w trakcie podróży, była Joanna, żona Suzy – niezwykle bogatego mężczyzny.

Wspomnienie bogatych świętych skupiło się w dużej mierze na tym, że będąc bogatym, należy pamiętać o swoim człowieczeństwie i służyć swoimi darami innym ludziom. Świętymi, którzy mogą być nam postawieni za wzór, byli między innymi: św. Helena, św. Jadwiga, św. Ludwig IX, św. Kazimierz Jagiellończyk czy św. Tomasz Morus.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze dwa ciekawe przykłady znanych świętych. Św.Tomasz z Akwinu w swoich przekazach przekonywał, że pojęcia miłości Bożej i bogactwa ziemskiego nie są sprawami wykluczającymi się. Święty Klemens Aleksandryjski napisał natomiast całą książkę o tym, że każdy bogaty człowiek może być zbawiony, biorąc pod lupę przytoczoną na początku scenę z udziałem Jezusa i bogatego młodzieńca. Przekazem książki jest, że należy dobrze zarządzać pieniędzmi i jednocześnie być w tym wolnym oraz pomagać innym. Jedyne, czego należy się nauczyć, to rozstać się ze swoistym pożądaniem pieniądza.

bogactwo-to-nie-jest-posiadanie-drogiego-auta (1)

Posted in: Bez Kategorii
//