Posted by on 14 lutego 2014

Pismo Święte to podstawa nauki Kościoła, dlatego tak ważnym jest poznanie słów, które przez Biblię Bóg kieruje do każdego człowieka. Jednak by wszystkie treści odpowiednio zrozumieć nie wystarczy oprzeć się jedynie na tłumaczeniu, ale konieczne jest zagłębienie się w oryginał, jak również zapoznanie się z kontekstem ówczesnych czasów, kiedy poszczególne księgi Pisma Świętego powstawały. Warto również pamiętać, że Biblia to dzieło wspólne Boga i człowieka, łączące w sobie doskonałość Boga oraz ludzkie błędy.

Na naszym spotkaniu prowadzonym przez o. Jakuba skupiliśmy się na opisie Stworzenia Świata w Księdze Wyjścia. Pierwsze słowa – „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” – stanowią tytuł do całego bardzo bogatego w treści opisu odwracającego dotychczasowy porządek – Bóg stwarza cały świat z niczego, jedynie przez słowo. Po kolei w czasie 6 dni powstały dobre dzieła – ziemia i niebo, wody, ciała jaśniejące, roślinność oraz zwierzęta. Ukoronowaniem i uwieńczeniem wszystkiego jest stworzenie człowieka, który wcześniej był jedynie dodatkiem. Dnia siódmego według tłumaczenia nadszedł czas odpoczynku, oryginał mówi natomiast o zaprzestaniu/przerwaniu dzieła stworzenia.

Niezwykle interesująca była również poruszona przez o. Jakuba kwestia pochodzenia poszczególnych słów, i tak na przykład:  z ziemi (hebr. adamah) Bóg ulepił człowieka (hebr. Adam), w człowieku płynie natomiast krew (hebr. dam):

אדמה- ziemia

אדם – człowiek

דם  – krew

Posted in: Bez Kategorii
//