Posted by on 6 kwietnia 2015

W najbliższy czwartek zapraszamy na spotkanie poświęcone ubóstwu. Szczególną uwagę zwrócimy na nauczanie i postawę Ojca Świętego Franciszka, który powiedział: „Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich”. Spotkanie w formie warsztatowej poprowadzą: Martyna i Piotrek.

Spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania:
– Czym jest ubóstwo?
– KTO jest ubogi oraz KIM jest ubogi?
– Jakie wyzwania stoją przed przez nami (jako chrześcijanami, jako wspólnotą) w stosunku do ubogich?
– Czym są obrzeża i margines, a także co oznacza wychodzić na obrzeża?

Oprzemy się na adhortacji apostolskiej „Evangelii Gaudium – O głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie”. Papież Franciszek podkreślił w niej, że „z naszej wiary w Chrystusa, który stał się ubogim, (będąc zawsze blisko ubogich i wykluczonych), wypływa troska o integralny rozwój osób najbardziej opuszczonych przez społeczeństwo. Każdy chrześcijanin i każda wspólnota są wezwani, by być narzędziami Boga na rzecz wyzwolenia i promocji ubogich”.

Jak zawsze zaczynamy Mszą św. o godz. 18:00. Po niej zapraszamy na spotkanie w salce. Po spotkaniu integracja.

Posted in: Bez Kategorii
//