Posted by on 25 kwietnia 2016

Czy w Twoim kościele proszą o pomoc finansową? Czy w Twoim kościele negatywnie mówią o bogaceniu się? Tymi kontrowersyjnymi słowami rozpoczął swoje pierwsze spotkanie Pan Dariusz Hybel, absolwent Akademii Trenera na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od lat prowadzi wykłady w Szkole Katechistów Archidiecezji Poznańskiej na temat: „Czy chrześcijanin może się bogacić?”. Tym razem wykład przeprowadził u nas.

Czasami mamy błędne spojrzenie na pieniądze wypływające z często słusznych przesłanek. Wielu bogatych ludzi wzbogaciło się na oszustwach i wykorzystywaniu innych, jednakże nie powinniśmy w ten sposób patrzeć na wszystkich bogatych ludzi. Tym bardziej błędne jest patrzenie całościowe na pieniądze jako coś złego.

Rozmawialiśmy o tym, po co nam pieniądze. Wielu argumentowało to poprzez chęć własnego rozwoju, zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie, czy choćby komfortowemu życiu. Są to powody dobre, często szlachetne i na pewno nie hedonistyczne i krzywdzące. To od człowieka zależy jak użyje pieniędzy. Czy będą one jedynie celem, czy może drogą do celu jaką jest szczęśliwe życie. Można bowiem być biednym i żyć tylko dla pieniędzy pomijając dobro innych osób jak również bogatym i szlachetnym.

Na zakończenie porozmawialiśmy o budżecie zarówno w skali makro (budżet miejski, gminny czy państwowy) jak i mikro (budżet domowy). Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie będzie równie wartościowe i każdy z nas nauczy się dobrego, zdrowego i odpowiedzialnego podejścia do tematu bogacenia się.

Posted in: Bez Kategorii
//