Posted by on 15 października 2019

Antropologia to inaczej wizja człowieka. Ksiądz Adam Adamski przedstawił nam dzieje myśli antropologicznej od czasów najdawniejszych do dzisiaj. Zwrócił uwagę na różnice w poszczególnych wizjach człowieka, oraz idące za danym myśleniem konsekwencje.

Do czasów średniowiecza uznawano antropologię wywodzącą się od Platona, w myśl której należy dążyć do zniszczenia ciała, ponieważ jest ono więzieniem ducha. Myślenie to zaczęło się zmieniać dzięki św. Tomaszowi z Akwinu, który korzystając z dzieł Arystotelesa, zaadaptował dawne poglądy na chrześcijańskie myślenie i moralność, gdzie powraca się do biblijnych wartości i ciało uznaje się za świątynię ducha.

Antropologia wpływa na wszelkie obszary życia, od wizji człowieka zależy to, jak go przedstawimy (wpływ na dzieła sztuki), co będziemy uważać za moralne (kodeksy, prawo) jak i czy odnajdziemy sens życia.

Posted in: Bez Kategorii
//